Privacy

Privacyverklaring NEXT ADVIES B.V. te Naaldwijk

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018

Inleiding

Via het klanten-registratiesysteem, de fiscale en administratieve software en/of de website van NEXT ADVIES B.V. (hierna: NEXT ADVIES) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Next Advies acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden NEXT ADVIES persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • NEXT ADVIES om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • NEXT ADVIES uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Next Advies daar wettelijk toe verplicht is;
 • NEXT ADVIES passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Next Advies dit ook eist van partijen die in opdracht van NEXT ADVIES persoonsgegevens verwerken;
 • NEXT ADVIES uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteert.
 • In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welke doelen en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor het vastleggen van persoonsgegevens ten behoeve van fiscale aangiften, het opmaken van jaarstukken, onze adviestaken, voor het opmaken van facturen en bij het bezoeken van onze website, het aanvragen van informatie, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch of per email aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • BSN-nummer;
 • Inkomensgegevens;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • KvK-nummer en btw-nummer;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website www.Next Advies.nl;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het afhandelen van uw fiscale aangiften;
 • Het geven van adviezen;
 • Het opmaken van (jaar)stukken;
 • Het voeren van correspondentie met de fiscus en andere instellingen zoals banken;
 • Het voeren en assisteren bij het voeren van uw financiële- en loonadministratie;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het opnemen van telefonisch contact aangaande informatieverstrekking;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het op de hoogte houden van ontwikkelen rondom onze producten en diensten.
 • Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. NEXT ADVIES maakt daarnaast, daar waar sprake is van persoonsgegevens, gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie wordt afgeschermd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij NIET aan derden voor marketingdoeleinden van deze partijen. Daarnaast zullen wij de door u verstrekte gegevens ook niet voor andere doeleinden aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Voor ingeschakelde dienstverleners hebben wij — daar waar nodig – verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Cookies

Op de website van NEXT ADVIES wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door NEXT ADVIES zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van de browser kunt u achterhalen waar u de cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.

Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo:

 • hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
 • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • worden de laatste cijfers van je IP-adres gemaskeerd.

Websites van derden

De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Omdat NEXT ADVIES gevoelige (financiële) persoonsgegevens verwerkt hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG) benoemd. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

NEXT ADVIES B.V. Havenstraat 34
2671 GJ Naaldwijk (Gemeente Westland) Contactpersoon: W. van Dalen Emailadres: info@Next Advies.nl