Hoever gaat het bonusverbod in de NOW-regeling?

Als u gebruikmaakt van de NOW-regeling, kan er een dividend- en bonusverbod van toepassing zijn. Het is dan niet toegestaan om dividend uit te keren of bonussen te betalen. Volgens de rechter geldt dit niet voor een oud-bestuurder.


Vergoeding loonkosten.
De NOW-regeling is misschien wel de belangrijkste steunmaatregel tijdens de coronacrisis. Het is in ieder geval wel de duurste. Met deze subsidie kunnen ondernemingen hun werknemers blijven doorbetalen. Een groot deel van de loonkosten wordt door de overheid vergoed, afhankelijk van het omzetverlies.

Dividend- en bonusverbod

Wanneer geldt dit? De NOW-regeling kent een dividend- en bonusverbod. Bij veel MKB-bedrijven die NOW-steun ontvangen, zijn bonussen zeker niet aan de orde. Ze zijn al blij dat ze het hoofd boven water kunnen houden. Dit verbod geldt overigens alleen voor ondernemingen die een voorschot van € 100.000 of een definitieve subsidie van € 125.000 hebben ontvangen. In dat geval geldt het verbod niet voor het hele concern, maar enkel voor het onderdeel dat NOW-subsidie heeft ontvangen. Let op. Als er gebruik is gemaakt van de uitzondering op de concernregeling waardoor het omzetverlies op werkmaatschappijniveau wordt meegenomen, dan geldt het bonusverbod voor het gehele concern, ongeacht de hoogte van de NOW-subsidie.

Gewoon personeel. Het bonusverbod geldt niet voor alle werknemers van een onderneming. U mag namelijk wel bonussen uitbetalen aan ‘gewoon’ personeel, maar niet aan aandeelhouders, (leden van de raad van) het bestuur en de directie.

Variabele beloningen

Over het jaar 2020. Het bonusverbod in de NOW-regeling is nu actueel omdat bonussen meestal pas na afloop van het boekjaar worden toegekend. Heeft uw onderneming in 2020 gebruikgemaakt van de NOW-regeling, dan zult u moeten onderzoeken of dit verbod uw speelruimte beperkt. Let op. Het wachten met uitbetaling tot later in 2021 is geen oplossing als de bonus ziet op het jaar 2020.

Formulering. Daarbij is ook de vraag van belang wanneer er sprake is van een bonus. Gezien de formulering in de NOW-regeling moet ervan uitgegaan worden dat hieronder alle variabele beloningen vallen. Dus of deze nu ‘bonus’ of ‘prestatiebeloning’ heten, dat maakt geen verschil.

Heeft u in 2020 gebruikgemaakt van de NOW-regeling, dan zult u moeten onderzoeken of het bonusverbod uw speelruimte beperkt. Het wachten met uitbetaling tot later in 2021 is geen oplossing als de bonus betrekking heeft op het jaar 2020. 
Bron: Tips en Advies