Overdracht onderneming

Een verhuurder draagt een gedeelte van een verhuurd pand over aan een koper. Daarmee eindigt niet de bestaande huurovereenkomst over het verkochte deel van het pand. De ‘koop breekt geen huur-regel’ geldt ook bij een gedeeltelijke overdracht van het verhuurde, oordeelt de Hoge Raad. Nergens blijkt dat de wetgever de huurbescherming in dat geval aan de huurder heeft willen onthouden. Dit kan leiden tot splitsing van de bestaande huurovereenkomst in twee aparte huurovereenkomsten. De verhuurders m...
More

Economie nieuws

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>NU - Economie</title><link>https://www.nu.nl/economie</link><description>Het laatste nieuws het eerst op NU.nl</description><atom:link href="https://www.nu.nl/rss/Economie" rel="self"></atom:link><language>nl-nl</language...
More

Salaris: wat is het minimumloon in Nederland in 2018?

Om werknemers te beschermen tegen onderbetaling hanteert de Nederlandse overheid een minimumloon. Hier hebben al je medewerkers van 22 jaar en ouder recht op. Dit geldt voor zowel je personeel in vaste dienst als voor je flexibele arbeidskrachten. Voor jongere medewerkers in de leeftijd van 15-22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bruto bedragen Vanuit de overheid wordt altijd gesproken over bruto bedragen, die worden uitgedrukt per maand, week of werkdag. Deze bedragen worden twee keer per ja...
More

Septemberbrief 2018

Belastingplannen 2019 en meer nieuwe wetgeving. Inhoudsopgave   Ondernemers. 1 Stapsgewijs naar twee tariefschijven. 3 Geleidelijke afbouw ondernemersfaciliteiten. 3 Minder Energie-investeringsaftrek (EIA) 3 Lage btw-tarief van 6% naar 9%?. 3 Kleineondernemersregeling wordt omzetgerelateerde vrijstelling. 4 Btw-maatregelen e-commerce. 4 Compensatieregeling voor gedupeerde ondernemers met Bbz-tegemoetkoming. 5 DGA.. 5 Box-2-tarief stapsgewijs omhoog. 5 Bepe...
More